Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Nghiên cứu Mía đường
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp An Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại 02743562227
Fax 02743562267
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)