Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 8A, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183897888
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)