Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 32 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1
Điện thoại 0838224009
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)