Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến thương mại Yên Bái
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ tổ 36, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại 02163866677
Fax 02163866677
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)