Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tân Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0932482388
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)