Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223866047
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)