Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 647 Tỉnh lộ 43 KP4 Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức
Điện thoại (08)22180318
Fax (08)38965380
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)