Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng các khu tái định cư và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Kim Bôi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại (02183)871129
Fax (02183)870840
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)