Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Điện thoại 0919342568
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)