Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN MĐRĂK
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 41 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại 0262730829
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)