Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông Quảng Nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 01 Trần Phú - phường Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103822999
Fax 05103810425
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)