Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp”
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ P.309 - A10, Bộ NN và PTNT, số 2, đường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại (024)32373177
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)