Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Bình Bộ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103770797
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)