Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình: Đường vào chợ trung tâm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tiểu khu 12 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183825621
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)