Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Công nghệ Môi trường
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 59 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại 02435406150
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)