Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục thủy sản Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Km2 đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223856177
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)