Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học xã Chiềng Dong
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Bản Dè, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại 01674621873
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)