Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 02333561234
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)