Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Thủy điện Nậm Ban 2
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Tầng 3- Nhà N5- số 99 đường Lê Duẩn- Cửa Nam- Hoàn Kiếm- Hà Nội
Điện thoại 02436321671
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)