Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình điện ảnh Công an Nhân Dân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 1 Lê Đức Thọ - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại 0692348371
Fax 0692348380
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)