Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu VIETTEL HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại 02216251366
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)