Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 04 đường Nguyễn Du- phường Mỹ Bình – Tp Long Xuyên-tỉnh An Giang
Điện thoại 02963957470; 02963957441
Fax 02963957470
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)