Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND XÃ TIẾN NÔNG
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0919819686
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)