Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02093882113
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)