Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 0986561004
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)