Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý công trình công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khối 2 Thị Trấn Yên Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An
Điện thoại 023863392
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)