Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công an huyện Krông Pa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 228 Hùng Vương Thị Trấn Phú Túc huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693617979
Fax 02693853263
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)