Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 205/5 đường Phạm Hùng, P9, TPVL, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0703823319
Fax 0703828033
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)