Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề số 2/Bộ Quốc phòng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113855132
Fax 02113855982
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)