Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 676 QL14, PHƯỜNG TÂN PHÚ, THỊ XÃ ĐỒNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC
Điện thoại 06513870143
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)