Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân phường Cẩm Thịnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Cẩm Thịnh - TP. Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033938238
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)