Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Na Rì giai đoạn 2016 - 2020
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02093884071
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)