Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng HĐND và UBND quận Thanh Xuân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại 02466883273
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)