Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (04)37741091
Fax (04)37741093
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)