Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ phường Thanh Miếu - thành phố Việt trì - tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0913506013
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)