Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THỦY LỢI MIỀN ĐÔNG QUẢNG NINH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 73B, đường Hùng Vương, phường Ka Long, thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại 02033883165
Fax 02033881012
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)