Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 731 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại (0256)3825189
Fax (0256)3825478
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)