Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thắng Lợi
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp Hưng Thành, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại 0913397610
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)