Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng đô thị Thành An
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 230, Khu dịch vụ xa la, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà nội
Điện thoại 02421233838
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)