Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 85 - 87 Lạc Hồng - Phường Vĩnh Lạc - Tp. Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 02973862083
Fax 02973862309
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)