Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Liễn Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113831114
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)