Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Trà vinh xã Song Lộc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943861147
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)