Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Hoài Hảo
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại (0256)3863280
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)