Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án AMD xã Châu Điền
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ ấp Ô Tưng A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943861150
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)