Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Nghĩa Mỹ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 01268596029
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)