Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 15, Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 02323822761
Fax 02323821673
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)