Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên
Điện thoại 02216270888
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)