Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Quế Xuân 2
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Phú Nguyên, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 02353886583
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)