Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Kế hoạch tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, số 29 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413823682
Fax 02413826651
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)