Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng
Điện thoại 02253884475
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)